216769859266696 216769859266696

ArtesaCía Transmedia

Compañía escénica transmedia de creación contemporánea.

 

É unha compañía escénica que nace entre Galicia e New York .

Os seus compoñentes, Roi Fernández e Laura Villaverde,  formados artísticamente a ámbas beiras do Atlántico, determinan introducir nunha ARTESA (ese espazo onde os alimentos collen un certo regusto) os seus interrogantes e motivacións sobre a tradición, a identidade, a sociedade, as novas tenoloxías, o movemento ou o individuo.

Uniron as suas cualidades no 2009 para crear Artesacía Trasmedia  unha compañía híbrida  que bebe  do cine e do teatro , debido á formación dos seus integrantes: roi nas artes visuais  e laura na creación escénica

Consideran que o seu traballo e crear acontecementos con 

INTERDISCIPLINARIEDADE, TRANSVERSALIDADE ,  INNOVACIÓN TECNOLÓXICA / CONCEPTUAL, TRADICIÓN E IDENTIDADE

¿POR QUÉ TRANSMEDIA?
Porque todos os procesos creativos da compañía, son transversais , nutridos de creacións visuais experimentais (Cine en Directo, Interactividade) co obxetivo de acercarlas o ámbito escénico.


¿COMO SON OS PROCESOS CREATIVOS?
ArtesaCía sempre inicia os seus proxectos escénicos dende unha creación horizontal, no que o actor/actriz deixa de ser un simple executor do imaxinario do dramaturgo ou do director e convirtese no autor, ofrecendo a peza escénica o material creativo primario e principal do espectáculo. En definitiva, un dramaturgo sen pluma que idea e plasma a historia sobre o seu corpo e voz.


Artesacía continúa as súas investigación procesual a través dos métodos Viewpoints e Composición Escénica.


ArtesaCía organiza os seus procesos creativos a través de residencias artísticas, tanto no seu espazo Extramuros, como  na A Normal (Universidade Coruña), Fundación Luis Seoane e o Teatro Rosalía de Castro entre outros. Os seus procesos non só beben dos diferentes espazos nos que se desenvolven as residencias, senón que se nutre contínuamente das colaboracions de cientistas, músicos, deñadores, bailaríns, cineastas…dotando os proyecto da súa característica multidisciplinalidade.

  • Twitter Square

Follow me on Twitter

  • b-flickr

Follow me on Flicker

©2014 Designed by SRPAUSE.